Održana muzejska akcija Street art - "Leteći dvorac"

STREET ART muzejska akcija - ˝LETEĆI DVORAC!˝

Mala street art akcija Gradskog muzeja Virovitica održana je 14. kolovoza u sklopu Rokova 2015.Koncept akcije zamišljen je kroz interakciju s posjetiteljima. Građani su bili pozvani pridružiti se maloj akciji vizualnog ˝oživljavanja˝ pročelja Dvorca tako što bi privezali svoj balon za stup Dvorca te svojim dahom doprinijeli želji za obnovu ovu vrijedne povijesne građevine. Uz pozitivan pristup ideji revitalizacije dvorca Pejačevića u budućnosti, cilj ove akcije je također staviti akcent na problematiku derutnog stanja objekta koji na taj način živi svoju sadašnjost.