"Park art Invazija" - mala eko art muzejska akcija

Od 25. do 28. kolovoza održana je treća po redu mala eko art muzejska akcija gradskog muzeja Virovitica na površinama Gradskoga parka.
Uz financijsku podršku Ministarstva kulture i rad djelatnika Muzeja, PARK ART ne bi bilo moguće realizirati bez svih učesnika programa od posjetitelja likovnih radionica do mladih virovitičkih likovnjaka i fotografa čiji su radovi nastali unutar koncepta same akcije.
Park art predstavlja ideju povezivanja kulture, kreativnosti, umjetnosti, edukacije i ekologije kroz izložbene i pedagoške sadržaje smještene u ambijent gradskog parka Virovitica.

Ovogodišnji, treći po redu PARK ART bio je usmjeren na izradu fiksnih i mobilnih instalacija iz recikliranih materijala s tendencijom stvaranja nadrealnog, futurističkog prostornog ambijenta unutar parka. Ideja i inspiracija proizašla je iz raznih modernih i suvremenih umjetničkih medija te pravaca poput nadrealizma, op-arta, street arta, ambijentalne i konceptualne umjetnosti kojih smo se dotakli tijekom procesa realizacije radionica (cilj kojih je bio producirati materijale za postav izložbe u parku, te potaknuti na promišljanje i dijalog o suvremenoj umjetnosti). U izvedbi radova većinom su bili zastupljeni različiti reciklažni materijali te materijali iz prirode i optički zanimljivi uporabni predmeti koncipirani u novi vizualni kontekst koji će nakon izložbe biti vraćeni u prvobitan oblik i funkciju ili reupotrebljeni.

Radovi su tematski orijentirali na sastav i konstrukcije prirodnih materijala, oblike organske materije, grafizme i zanimljive vizualne efekte u prirodi sa dimenzijom taktilnog doživljaja pojedinih radova. Crtežom (˝Mikrokozmos˝) i modeliranjem (prostorni kolaž na platnu Nikoline Mihić) ostvaren je pristup analizi nepravilnih oblika u organskim tvarima (uključujući i motive prisutne u prostoru, organizmu samog parka što je vidljivo u street art radu Ivana Kovačevića), dok su likovno zabilježene i pojave pravilnih, geometrijskih formi (˝PAPIRNATA GROZNICA!˝; ˝KUGLA-nje˝). Sintezom u umjetničku intervenciju tako smo se dotakli ponajviše organičke apstrakcije kao jedne od glavnih struja apstraktne umjetnosti. Refleksije i optički efekti interpretirani su kroz medij prostorne vizualne instalacije (˝ODRAZI˝; ˝mala POVEĆANJA˝; ˝PRIZEMLJENI OBLAK˝) te likovnog objekta i mobila, a plošna intervencija na površini parka formirana je prostornim crtežom prirodnim materijalom po uzoru na land art (˝TRAGOVI u TRAVI˝). Konceptualnim radovima kojeg čine dva interaktivna elementa postavljena u prostor parka predstavila se Anja Brabec.

Muzejsko-pedagoške te izložbene aktivnosti nastojali smo upotpuniti i drugim edukativnim sadržajima poput stručnog predavanja i promatranja neba teleskopom pod vodstvom prof. Zlatka Kovačevića (˝VODIČ po GALAKSIJI˝), te malom akcijom sadnje biljaka u reciklirane teglice (˝MALI ZELENI˝) uz distribuciju korisnih publikacija ekološke tematike. Zatvaranje ovogodišnjeg PARK ART-a popratila je glazba (DJ-ica Ive i Sonje) i vizualne projekcije na začelju dvorca Pejačević uklopljene u tematski party (˝SPACE BOOGIE˝).

Unutar PARK ART INVAZIJE svoja djela su u park ˝lansirali˝ virovitički likovni umjetnici: Anja Brabec, Nikolina Mihić i Ivan Kovačević Sax dok su se izborom autorske fotografije predstavili Sonja Grubešić, Kristina Oberling, Matija Sabolić i Matija Turkalj.
Želja nam je bila uz građane, školarce, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, u akciju uključiti i Udrugu slijepih i slabovidnih Virovitičko-podravske županije.
Radovi nastali tijekom male eko art muzejske akcije izloženi su unutar privremene Park galerije gdje ih posjetitelji mogu razgledati te komunicirati s njima.

Ostvarena djela postavljena unutar PARK ART galerije u prirodi

Pojedinačni autorski radovi:
Anja Brabec, Portal I., kombinirana tehnika, prostorni objekt
Anja Brabec, Portal II., kombinirana tehnika, prostorni objekt
Nikolina Mihić, Baz naziva, prostorni kolaž na platnu
Ivan Kovačević Sax, Invazija, akril na platnu

FOTO SFERE: autorske fotografije Sonje Grubešić, Kristine Oberling, Matije Sabolića i Matije Turkalja postavljene u prostornu instalaciju

Radovi nastali na radionicama PARK ART-a u suradnji s posjetiteljima akcije:

˝PRIZEMLJENI OBLAK˝, site-specific objekt između drveća

˝ODRAZI˝, tri prostorne instalacije postavljene između stabala; privremene street art intervencije igre refleksija
˝ZAPLATANI˝, prostorna linijska instalacija iz obojane špage nastala u suradnji s korisnicima Poludnevnog boravka COOR-a
˝MIKROKOZMOS˝, kompozicija crteža organičkih motiva (biomorfnih, zoomorfnih) nastalih na temelju mikroskopskih i mikrografskih snimaka te promatranja detalja prirode mikroskopom
˝KUGLA-nje˝, land art prostorna instalacija lumino elemenata oblika kugle
˝PAPIRNATA GROZNICA!˝, origami street-art intervencija na mostu ispred dvorca Pejačević
˝mala POVEĆANJA˝- optički mobil postavljen između drveća
˝U BALONU˝ - mobilna liquid instalacija postavljena između drveća
˝TRAGOVI u TRAVI˝, plošna site-specific linijske forma; crtanje pijeskom na površini parka

Zahvala

Veliko HVALA: Ministarstvu kulture RH, Kazalištu Virovitica, Futuri d.o.o, Virokmu d.o.o., Domogradnji d.o.o., Grafiti Becker, Danijelu Srdarevu, Zlatku Kovačeviću, Maji Paloš, Slavku Kepecu, Draženu Železiću, Martini Prokl Predragović i Leopoldu - Siniši Škrinjariću.

Posebno hvala na suradnji i podršci: Anji i Ivi, Sanji, Sonji, Kristini, Matiji i Matiji, Ivanu i Matei, Nikolini, Marini i Manueli, Tomici, Emi i Mateji, Šoši, Strahinji, Luciji i Svenu i svima ostalima.