Areheološka radionica

U Gradskom muzeju Virovitica u srijedu 30. siječnja održana je prva ovogodišnja arheološka radionica. Učenici Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica su ovoga puta u okviru teme o zimi obradili vučedolsku čizmicu. Vrijedan je to pronalazak s lokaliteta Vučedol iz bakrenog doba izložen u Muzeju vučedolske kulture u Vukovaru. Učenici su koristili fotografiju ovog glinenog modela bogato ukrašenog koji je poslužio kao primjer za izradu vlastitih crteža koji su na kraju i obojani.