Započela likovno – edukativna radionica „naCrtaj dvorac“

Gradski muzej Virovitica u utorak 11. veljače akciju ˝naCrtaj dvorac˝ radionicom u OŠ I.B. Mažuranić.

Tijekom uvodnog predavanja kustosice Likovnog odijela Muzeja učenici su upoznati s graditeljima i povijesti dvorca Pejačević. Uz slikovnu prezentaciju prikaza dvorca kroz stare razglednice tj. građu Kulturno – povijesnog odjela muzeja predstavljen je povijesni kontekst, vizure i obilježja arhitekture dvorca te vizualizacije obnovljenog dvorca i novih sadržaja njegova budućeg postava. Nastavnica likovnog odgoja Anja Brabec uvela je učenike u praktičan dio radionice, nakon čega su učenici krenuli u osmišljavanje i izvedbu likovnih radova.

Muzejska akcija ˝na-CRTAJ DVORAC!˝ osmišljena je sa ciljem predstavljanja učenicima zanimljivih informacija o vrijednom kulturno – povijesnom spomeniku arhitekture dvorcu Pejačević te pružanja mogućnosti učenicima da sudjeluju u budućnosti njihova i našeg Dvorca / Muzeja svojom kreativnim idejama. Akcija će se provoditi kroz suradnju Muzeja i virovitičkih škola tijekom narednih mjeseci.

Selektirani radovi učenika ujedno će postati potencijalni kreativni predlošci za reprodukciju na suvenirski materijal novog muzeja.